Správa serverov a LAN sietí

Ponúkame kompletný návrh, dodávku a realizáciu počítačových sietí. Na základe potrieb zákazníka vytvoríme projekt šitý na mieru. Pri návrhu počítačových sieti vychádzame s medzinárodne známych noriem a pravidiel. V samotnej výstavbe preferujeme len kvalitné a spoľahlivé sieťové prvky, ktoré zaručia bezchybný prenos dát.

V rámci počítačových sietí pre Vás zaistíme:

– návrh a realizáciu kvalitnej počítačovej siete

– jednotlivý prístup ku každému zákazníkovi

– konfiguráciu sieťových prvkov a ich zabezpečenie

Neoddeliteľnou súčasťou každej firmy sú tiež servery. Na to, aby servery plnili svoj účel a neboli zdrojom únikom dát, prípadne častých výpadkov a opráv, je potrebná odborná inštalácia a konfigurácia.
Naši vyškolení pracovníci dokážu kvalitne optimalizovať daný server, ktorý umožní užívateľom efektívne využívať jeho služby. Pracujeme s platformami Windows Server, Linux a OpenBSD.

V rámci správy serverov pre Vás zaistíme:

– správu aplikácií

– správu databáz

– správu užívateľských účtov a oprávnení

– terminálové služby

– konfigurácie mail serverov a firewallov na platformách Windows/Linux

– konfigurácie, monitoring a servis aktivních sieťových prvkov Cisco (routery, switche, firewally)

– konfigurácie a zabezpečenie virtuálnych privátnych sieti (VPN)

– zálohovanie

– a dalšie….