ePaper informačné tabule

ePaper informačné tabule poskytujú moderné, digitálne označovanie pre množstvo aplikácií. Aktualizácia displejov je založená na inovatívnej rádiovej technológii s mimoriadne nízkou spotrebou energie. Bezdrôtové ePaper displeje zaručujú čitateľnosť z akéhokoľvek uhla. Preto je všetok obsah dokonale čitateľný pri okolitom svetle.

Jednou z možností je LANCOM Wireless ePaper Conference Set Pro. Riadenie a monitorovanie bezdrôtových ePaper displejov sa uskutočňuje prostredníctvom výkonného servera LANCOM Wireless ePaper vrátane rozhraní (API) pre pripojenie k správe kalendárov a ERP systémom.

Navyše inovatívne prístupové body LANCOM série E umožňujú profesionálne pokrytie WLAN v kombinácii s bezdrôtovou aktualizáciou týchto rádiových batériových displejov. S touto svetovou inováciou a aktívnou prevenciou rušenia v rádiovom poli , je životnosť batérie 5 – 7 rokov (pri priemere štyri zmeny za deň).